Loading...

Politica de confidențialitate / Privacy Policy

Suntem ferm angajați în protejarea datelor cu caracter personal. Vă rugăm să parcurgeți cu atenție această politică de confidențialitate, care conține informații importante cu privire la protecția datelor cu caracter personal, motivele și modul în care colectăm și utilizăm datele cu caracter personal și vă oferă informații referitoare la drepturile dumneavoastră.

Utilizarea datelor cu caracter personal pe care ni le-ați transmis se face potrivit acestei politici de confidențialitate sau potrivit informării pe care ați avut-o la dispoziție în momentul colectării lor.

Procedurile noastre cu privire la protecția datelor cu caracter personal, măsurile organizatorice și tehnice, sunt structurate în scopul de a asigura confidențialitate și securitatea datelor cu caracter personal și a tuturor informațiilor aflate în grija noastră. Verificăm periodic caracterul adecvat al măsurilor implementate.

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal descrie categoriile datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, modalitațile și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens. De asemenea, această secțiune vă detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu utilizatorii, cel mai adesea pentru a vă ține la curent cu cele mai recente promoții, oferte, evoluții, noutăți, informații editoriale, detalii despre oferta educațională și pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare pe canalele noastre online.

Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal

Operatorul în relația cu datele dumneavostră cu caracter personal este CITESTE.RO SRL, cu sediul social în București, strada Moeciu nr. 7A, Sector 1.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, CITESTE.RO prin intermediul website-ului și/sau a aplicației va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal pentru utilizatorii abonați. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

 1. 1. Numele și prenumele;
 2. 2. Adresa de e-mail;
 3. 3. Adresa de facturare și/ sau de domiciliu;
 4. 4. IP-ul calculatorului și/ sau identificatorul unic al telefonului mobil;
 5. 5. Date de tipul cookies de pe aplicație și site;
 6. 6. Tipul cardului bancar, ultimele patru cifre ale acestuia precum și data expirării, în cazul în care abonatul va selecta opțiunea referitoare la salvarea datelor cardului;
 7. 7. Timpul petrecut de utilizator pe platformă;
 8. 8. Ip-ul calculatorului și/ sau identificatorul unic al telefonului mobil;

Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

 • - Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale a operatorului;
 • - Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră;
 • - Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale CITESTE.RO SRL sau ale unui terț, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră prevalează asupra acestor interese.

Scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal

Colectarea datelor cu caracter personal se va face în scopul executării dispozițiilor contractuale.

Datele enumerate mai sus vor fi stocate și prelucrate pe o perioadă necesară îndeplinirii drepturilor și obligațiilor părților, însă nu mai mult de 5 ani, începând cu executarea ultimei obligații contractuale, cu excepția cazului în care alte dispoziții legale nu stipulează o altă perioadă.

Temeiul legal pentru aceste procesări este cel prevăzut de art. 6 alin. 1 lit. b) și f) din Regulament:

b) executarea unui contract în care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri, la cererea persoanei vizate, înainte de încheierea unui contract;

f) în scopul intereselor legitime urmărite de Operator.

De asemenea, pe baza consimțământului dumneavoastră, vă putem transmite diverse comunicări prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă trimite anunțuri, noutăți editoriale și alte informații cu privire la serviciile, produsele citeste.ro.

CITESTE.RO face tot posibilul ca toate aceste date cu caracter personal să rămână confidențiale și să nu fie transmise către terți, cu excepția furnizorilor de platforme plăți, a furnizorilor de servicii publicitate online si a furnizorilor de servicii IT, dar numai cu privire la acele date care le sunt necesare pentru efectuarea platii abonamentului sau pentru servicii informatice precum: Stripe, Google Ads, Google Play Services, Google Analytics, Firebase Crashlytics BugSnag etc. Vă rugăm să rețineți că nu avem control asupra prelucrării și ștergerii datelor dvs. de către terți.

CITESTE.RO garantează că prelucrarea datelor cu caracter personal este făcută strict în scopul îndeplinirii obiectului contractual și/sau a interesului legitim, că nu va folosi aceste date în alte scopuri și că va asigura securitatea și păstrarea corespunzătoare a documentelor ce conțin aceste categorii de date.

Prin accesarea site-ului și abonare vă exprimați acordul ca CITESTE.RO să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal.

Operatorul va lua măsurile necesare pentru a se asigura că datele dumneavoastră sunt prelucrate, stocate și securizate în conformitate cu reglementările în vigoare. De asemenea, transmiterea datelor către terții prin care CITESTE.RO iși exercită activitatea este necesară îndeplinirii scopului antemenționat. Terților le este limitată capacitatea de a folosi și prelucra aceste date legal și contractual în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul document și ne vom asigura că aceștia vor fi supuși obligațiilor de confidențialitate și securitate.

Exceptând punerea la dispoziție a datelor către terții indicați mai sus, CITESTE.RO nu va divulga datele dumneavoastră cu caracter personal către alte persoane, în lipsa unui temei legal, fără a obține în prealabil consimțământul dumneavoastră.

Datele cu caracter personal prelucrate de Operator vor fi stocate astfel: (a) pe dispozitivele informatice aparținând personalului Operatorului, în format editabil sau scanat; (b) pe pe serverele societatii; (c) pe pe serverele Google Cloud sau Microsoft Azure.

Vă informăm că, în conformitate cu prevederile Regulamentului, aveți următoarele drepturi în calitate de persoană vizată:

- Dreptul de acces:acesta vă asigură posibilitatea de a solicita informații legate de categoriile de date personale pe care le prelucrăm, scopul prelucrării, terții care au acces la aceste date, precum și orice altă informație relevantă pe care doriți să o aflați;

-Dreptul la rectificarea datelor:în cazul în care datele comunicate nu mai sunt de actualitate sau în cazul unei erori materiale, puteți solicita ca acesta sa fie rectificate;

-Dreptul la ștergerea datelor:acest drept este limitat de necesitatea noastră de a le deține și prelucra, în cazul unei obligații sau a unui drept legal pe care o/îl avem, (b) în scopul de arhivare în interes public, (c) în scop statistic sau

(d) orice alt interes sau scop care este necesar în exercitarea activității noastre sau care ar rezulta în urma raporturilor contractuale dintre părți;

-Dreptul la restricționarea prelucrării:în cazul în care (a) prelucrarea ar fi nelegală, până la verificarea și eventual constatarea nelegalității prelucrării; (b) apreciați că datele dumneavoastră nu sunt corecte, pe perioada verificării corectitudinii acestora; (c) alte motive bine întemeiate care să justifice o astfel de restricționare;

-Dreptul de a vă opune prelucrării:vi se recunoaște acest drept în cazul în care vă opuneți prelucrării justificate de interesul legitim al operatorului, cu excepția situației în care (a) motivele prelucrării sunt legitime și prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (b) dacă prin prelucrarea datelor este exercitarea sau apărarea unui drept în cadrul instanțelor de judecată.

În cazul în care vă opuneți prelucrării datelor a căror consimțământ expres a fost acordat prealabil de către dumneavoastră, aveți posibilitatea retragerii consimțământului.

-Dreptul la portabilitatea datelor:Regulamentul vă permite dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat precum și dreptul de a solicita comunicarea datelor către o altă instituție, în măsura în care CITESTE.RO va avea posibilitatea logistică și tehnică de a proceda la o astfel de comunicare.

-Dreptul de a depune o reclamațiela autoritatea de supraveghere a protecției datelor personale, datele de indentificare ale instituției sunt:

Denumire:Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresă:B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România

Telefon:

+40.318.059.211+40.318.059.212

Fax:+40.318.059.602

Email:anspdcp@dataprotection.ro

Pentru mai multe informații referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră precum și pentru a vă exercita drepturile recunoscute prin Regulament, vă rugăm să vă adresați ofițerului de conformitate din cadrul CITESTE.RO la adresa de e-mail:

info@citeste.ro

Actualizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

In cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere adresată nouă, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la:

info@citeste.ro.

Durata reținerii datelor dumneavoastră cu caracter personal

Stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal se va face, în funcție de scopul prelucrării datelor, pentru perioada necesară prelucrării sau până la momentul la care dumneavoastră vă retrageți consimțământul, sau datele dumneavoastră nu mai sunt necesare în mod rezonabil în vederea scopurilor menționate mai sus.

Prezentele condiții contractuale au fost actualizate la data de 28.03.2023.

Suntem ferm angajați în protejarea datelor cu caracter personal. Vă rugăm să parcurgeți cu atenție această politică de confidențialitate, care conține informații importante cu privire la protecția datelor cu caracter personal, motivele și modul în care colectăm și utilizăm datele cu caracter personal și vă oferă informații referitoare la drepturile dumneavoastră.

Utilizarea datelor cu caracter personal pe care ni le-ați transmis se face potrivit acestei politici de confidențialitate sau potrivit informării pe care ați avut-o la dispoziție în momentul colectării lor.

Procedurile noastre cu privire la protecția datelor cu caracter personal, măsurile organizatorice și tehnice, sunt structurate în scopul de a asigura confidențialitate și securitatea datelor cu caracter personal și a tuturor informațiilor aflate în grija noastră. Verificăm periodic caracterul adecvat al măsurilor implementate.

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal descrie categoriile datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, modalitațile și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens. De asemenea, această secțiune vă detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu utilizatorii, cel mai adesea pentru a vă ține la curent cu cele mai recente promoții, oferte, evoluții, noutăți, informații editoriale, detalii despre oferta educațională și pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare pe canalele noastre online.

Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal

Operatorul în relația cu datele dumneavostră cu caracter personal este CITESTE.RO SRL, cu sediul social în București, strada Moeciu nr. 7A, Sector 1.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, CITESTE.RO prin intermediul website-ului și/sau a aplicației va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal pentru utilizatorii abonați. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

 1. 1. Numele și prenumele;
 2. 2. Adresa de e-mail;
 3. 3. Adresa de facturare și/ sau de domiciliu;
 4. 4. IP-ul calculatorului și/ sau identificatorul unic al telefonului mobil;
 5. 5. Date de tipul cookies de pe aplicație și site;
 6. 6. Tipul cardului bancar, ultimele patru cifre ale acestuia precum și data expirării, în cazul în care abonatul va selecta opțiunea referitoare la salvarea datelor cardului;
 7. 7. Timpul petrecut de utilizator pe platformă;
 8. 8. Ip-ul calculatorului și/ sau identificatorul unic al telefonului mobil;

Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

 • - Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale a operatorului;
 • - Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră;
 • - Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale CITESTE.RO SRL sau ale unui terț, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră prevalează asupra acestor interese.

PRIVACY POLICY REGARDING THE USE OF PERSONAL DATA

We are firmly committed to protecting your personal data. Please read this privacy policy carefully, which contains important information about the protection of personal data, why and how we collect and use your personal data, and gives you information about your rights.

The use of personal data that you have transmitted to us is done according to this privacy policy or according to the information you had at your disposal at the time of its collection.

Our procedures regarding the protection of personal data, organizational and technical measures, are structured in order to ensure the confidentiality and security of personal data and all information under our care. We periodically check the adequacy of the implemented measures.

The personal data processing policy describes the categories of your personal data that we process, the ways and purposes in which we collect them, in which situations we transfer personal data, as well as the rights and options you have in this regard.

This section also details how we process your personal data in managing the relationship with users, most often to keep you up to date with the latest promotions, offers, developments, news, editorial information, details of the educational offer and to improve your browsing experience on our online channels.

The operator of your personal data

The operator of your personal data is CITESTE.RO SRL, with registered office in Bucharest, Moeciu street no. 7A, Sector 1.

Categories of personal data processed

In accordance with the provisions of Regulation 679/2016 regarding the processing of personal data, CITESTE.RO through the website and/or the application will process the following categories of personal data for subscribed users. The personal data we process may include:

 1. 1. Name and surname;
 2. 2. Email address;
 3. 3. Billing and/or residential address;
 4. 4. The IP of the computer and/or the unique identifier of the mobile phone;
 5. 5. Data such as cookies on the application and website;
 6. 6. The type of bank card, its last four digits as well as the expiry date, if the subscriber selects the option to save the card data;
 7. 7. The time spent by the user on the platform;
 8. 8. The IP of the computer and/or the unique identifier of the mobile phone;

The legal grounds for the processing of personal data

Any processing operation of your personal data will be carried out on the basis of one of the legal bases below:

 • - The processing is necessary in order to comply with a legal obligation of the operator;
 • - The processing is carried out based on your consent;
 • - The processing is necessary for the purposes of the legitimate interests of CITESTE.RO SRL or a third party, except in cases where your interests or rights and freedoms prevail over these interests.

Purpose of processing your personal data

The collection of personal data will be done for the purpose of executing the contractual provisions.

The data listed above will be stored and processed for a period necessary to fulfill the rights and obligations of the parties, but no longer than 5 years, starting with the execution of the last contractual obligation, unless other legal provisions stipulate a different period.

The legal basis for these processings is that provided by art. 6 para. 1 lit. b) and f) of the Regulation:

b) execution of a contract in which the data subject is a party or to take steps, at the request of the data subject, before concluding a contract;

f) for the purpose of the legitimate interests pursued by the Operator.

Also, based on your consent, we can send you various communications through the channels you have approved to send you announcements, editorial news and other information regarding citeste.ro services and products.

CITESTE.RO does everything possible to ensure that all these personal data remain confidential and are not transmitted to third parties, with the exception of payment platform providers, online advertising service providers and IT service providers, but only with regard to those data that they need to pay for the subscription or for IT services such as: Stripe, Google Ads, Google Play Services, Google Analytics, Firebase Crashlytics BugSnag, etc. Please note that we have no control over the processing and deletion of your data by third parties.

CITESTE.RO guarantees that the processing of personal data is done strictly for the purpose of fulfilling the contractual object and/or the legitimate interest, that it will not use these data for other purposes and that it will ensure the security and proper preservation of the documents containing these categories of data.

By accessing the site and subscribing, you express your consent for CITESTE.RO to process your personal data.

The operator will take the necessary measures to ensure that your data is processed, stored and secured in accordance with the regulations in force. The transmission of data to third parties through which CITESTE.RO carries out its activity is necessary to fulfill the aforementioned purpose. Third parties are limited in their ability to use and process this data legally and contractually for purposes other than those set out in this document and we will ensure that they will be subject to confidentiality and security obligations. Except for making the data available to the third parties indicated above, CITESTE.RO will not disclose your personal data to other people, in the absence of a legal basis, without obtaining your consent beforehand.

The personal data processed by the Operator will be stored as follows: (a) on the IT devices belonging to the Operator's staff, in editable or scanned format; (b) on the company's servers; (c) on Google Cloud or Microsoft Azure servers.

We inform you that, in accordance with the provisions of the Regulation, you have the following rights as a data subject:

-The right of access:this ensures you the possibility to request information related to the categories of personal data we process, the purpose of the processing, the third parties who have access to this data, as well as any other relevant information you want to know;

-The right to rectification of data:if the communicated data is no longer current or in case of a material error, you can request that it be rectified;

-The right to delete data:this right is limited by our need to hold and process it, in case of an obligation or a legal right that we have, (b) for the purpose of archiving in the public interest, (c) for statistical purposes or

(d) any other interest or purpose that is necessary in the exercise of our activity or that would result from the contractual relations between the parties;

-The right to restrict the processing:in case (a) the processing is illegal, until the verification and eventual finding of the illegality of the processing; (b) you consider that your data is not correct, during the verification of their correctness; (c) other well-founded reasons justifying such restriction;

-The right to object to the processing:you are granted this right if you object to the processing justified by the legitimate interest of the operator, except in the case where (a) the reasons for the processing are legitimate and prevail over your interests, rights and freedoms or ( b) if the processing of the data involves the exercise or defense of a right before the courts.

If you object to the processing of data for which express consent was previously granted by you, you have the possibility of withdrawing your consent.

-The right to data portability:The Regulation allows you the right to receive your personal data that you have provided to us as well as the right to request the communication of the data to another institution, to the extent that CITESTE.RO will have the logistical and technical possibility to to proceed with such communication.

- The right to submit a complaint to the personal data protection supervisory authority, the identification data of the institution are:

Authority:National Supervisory Authority for the Processing of Personal Data

Address:B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, postal code 010336, Bucharest, România

Telephone:

+40.318.059.211+40.318.059.212

Fax:+40.318.059.602

Email:anspdcp@dataprotection.ro

For more information regarding data processing as well as to exercise your rights recognized by the Regulation, please contact the CITESTE.RO compliance officer at the e-mail address:

info@citeste.ro

Updating your personal data

If any of the personal data you have provided to us changes or if you wish to cancel any kind of request addressed to us, or if you become aware that we hold any incorrect personal data about you, please contact us by e-mail at:

info@citeste.ro.

Duration of retention of your personal data

The storage and processing of personal data will be done, depending on the purpose of the data processing, for the period necessary for the processing or until the moment when you withdraw your consent, or your data is no longer reasonably necessary for the purposes mentioned above.

In case of inconsistencies between the interpretation of this information note, the Romanian translation will prevail.

Note: We may update this Policy from time to time and we will notify you of any changes. Please see the Privacy Policy page periodically to be aware of any new changes.

The last update was made on April 4th, 2023.